Bioderma

Medische nooddienste

Voor dringende medische bijstand en hulp van brandweer Voor dringende medische bijstand en hulp van brandweer 100
Europese noodoproep bij ongeval en agressie Europese noodoproep bij ongeval en agressie 112 http://www.sos112.be
Federale politie - noodoproep bij ongevallen zonder gewonden Federale politie - noodoproep bij ongevallen zonder gewonden 101 http://www.polfed-fedpol.be
Antigifcentrum - in geval van absorptie of contact met giftige producten Antigifcentrum - in geval van absorptie of contact met giftige producten 070 24 52 45 http://www.poisoncentre.be
Brandwondencentrum Brandwondencentrum 02 268 62 00 http://www.brandwonden.be
Snelle en doeltreffende hulp bij rampen Snelle en doeltreffende hulp bij rampen 105 http://www.rodekruis.be
Info service–wachtdienst apothekers Info service–wachtdienst apothekers 0900 10 500 http://www.apotheek.be
Médi-Garde Médi-Garde 02 479 18 18 http://www.mediwacht.be
S.O.S Médecins S.O.S Médecins 02 513 02 02 http://www.huisarts.be

Hulp aan kinderen

Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen 116 000 http://www.childfocus.be
Luistert naar kinderen en jongeren Luistert naar kinderen en jongeren 102 http://www.awel.be
Vermoeden van kindermishandeling Vermoeden van kindermishandeling 078 15 01 00 http://www.kindengezin.be

Hulp-Luisteren - Preventie

Praten is de eerste stap, luistert anoniem 24 uur op 24 uur Praten is de eerste stap, luistert anoniem 24 uur op 24 uur 106 http://www.tele-onthaal.be
Aids-en Soatelefoon Aids-en Soatelefoon 078 15 15 15 http://www.aidstelefoon.be
Centrum ter preventie van zelfdoding Centrum ter preventie van zelfdoding 02 649 95 55 http://www.preventiezelfdoding.be
Kankerfoon Kankerfoon 0800 15 802 http://www.kanker.be
De druglijn De druglijn 078 15 10 20 http://www.druglijn.be
Anonieme Alcoholisten Vlaandere Anonieme Alcoholisten Vlaandere 03 239 14 15 http://www.aavlanderen.or
TabakStop-Stoppen met roken. Het kan TabakStop-Stoppen met roken. Het kan 0800 111 00 http://www.tabacstop.be
Ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling Ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling 1712 http://www.meldpuntouderenmishandeling.be

Express levering

Ontdek de express levering

Uniek in België, levering van uw bestelling op de dag zelf !
Advies en voordelige condities met onberispelijke kwaliteit en service !


Medicijnen

Meer dan 30 000 referenties !

Een keus tussen meer dan 30 000 referenties !
Een simpele en gedetailleerde oriëntatie !
Advies van onze professionelen garanderen u een optimale tevredenheid !

Ontdek-ze


Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie, een verzorging voor iedereen !
Een deskundige in de homeopathie ter uw beschikking !
Honderden referenties beschikbaar

Ontdek-ze